Przejdź do stopki

Aktualności

Szkolna telewizja z wizytą u Wójta

Szkolna telewizja z wizytą u Wójta
15.02.2024 11:34

Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. Szkolna telewizja przedstawia wywiad z Panem Andrzejem Romankiem, Wójtem Gminy Łososina Dolna.

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójta Gminy
15.11.2023 12:54

"Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działkach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości Łososina Dolna”.

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójta Gminy
26.10.2023 11:59

"Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działkach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości Łososina Dolna".

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
20.10.2023 13:40

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4 800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.03.2023 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d i 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna”

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
23.01.2023 19:20

Ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójta Gminy
02.01.2023 15:52

„Budowa zbiornika podziemnego na olej opałowy lub napędowy przy ul. Łososina Dolna 303 w Łososinie Dolnej na dz. ewid. nr 445/26 i 445/22, obr. Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna
19.12.2022 9:47

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Rąbkowa, Tabaszowa, Świdnik i Tęgoborze.

Zawiadomienie

Zawiadomienie
06.12.2021 12:32

Łososina Dolna 06.12.2021 r. Nasz znak: IFS.6220.2.2021.SzJ                                        &n

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027
06.08.2021 11:13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA Na podstawie art. 6 ust 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057) Wójt Gminy Łososina Dolna zawiadamia: o wyłożeniu do konsultacji dokumentu: „STRATEGIA ROZWO