Przejdź do stopki

Honorowi Obywatele Gminy

    wyświetleń: 1889

Treść

Honorowe Obywatelstwo Gminy Łososina Dolna, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne zasługi dla Gminy Łososina Dolna, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju Gminy i wspierania jej społeczności. Honorowe Obywatelstwo  Gminy Łososina Dolna  nadaje Rada Gminy w Łososinie Dolnej w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna potwierdzone zostaje:

- aktem nadania  Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna;

- medalem, na którego awersie uieszczono Herb Gminy Łososina Dolna, i napis w otoku "Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna", zaś a na rewersie Flagę Gminy Łososina Dolna;

- miniaturą  medalu w formie znaczka;

- wpisem do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Łososina Dolna


03.05 2010r. -  podczas obchodów Święta Kwitnących Sadów odbyła się pierwsza ceremonia nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna.


Tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymali:

Pan  Prof.  dr hab. JÓZEF KUŹMA - działacz w  dziedzinie rozwoju oświaty, wykładowca;

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:
/Uchwała  Nr 285  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/ 

 


Ks. Prałat WŁADYSŁAW PIĄTEK -  Wieloletni Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej; /Prałat zmarł 6 lipca 2011 r./  
WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM: 
/Uchwała  Nr 286  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/

 

 

 


Pan mgr JERZY ZAJĄKAŁA - Wójt Gminy Łubianka

WNIOSEK KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

Uchwała Nr 287 /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 
 
 
 
 
 
 

Śp. Ks. Prałat JULIAN JUZA - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Tęgoborzy /odznaczony pośmiertnie/.

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

 
 
 
 
Święto Kwitnących Sadów - 03.05.2010r.
 
od lewej: /Bolesław Oleksy, Prof. dr hab. Józef Kuźma, Śp. Ks. Prałat Władysław Piątek, mgr Jerzy Zająkała, siostrzenice Śp. Ks. Prałata Juliana Juzy, mgr inż. Stanisław Golonka/ 
 

W 2013 roku uchwałą z dnia 26 kwietnia tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymał:

Ks. Prałat  MARIAN  STĘPIEŃ – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie;  
WNIOSEK  KAPITUŁY  wraz z UZASADNIENIEM:
 
 
 
 
 
Święto Kwitnących Sadów  -  05.05.2013r.

  na fotografii od lewej: mgr inż. Stanisław Golonka, Ks. Prałat  Marian Stępień,  Bolesław Oleksy

od lewej: /mgr inż. Stanisław Golonka, Ks. Prałat  Marian Stępień,  Bolesław Oleksy/ 
 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 maja 2020 roku zmarł Ksiądz Prałat Marian Stępień, wieloletni katecheta Parafii w Łososinie Dolnej oraz Proboszcz Parafii w Michalczowej, „Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna”

 
 
 
 
 

śp. JÓZEF JUNGIEWICZ - polityk, działacz, społecznik /odznaczony pośmiertnie/ WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

UCHWAŁA NR 180 /XVIII /2020 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łososina Dolna.

 
 
 
 
 

 Pani Doktor Zofia Jungiewicz odebrała dokument potwierdzający nadanie Honorowego Obywatelstwa naszej Gminy podczas uroczystej Nadzwyczajnej Sesji Rady, która odbyła się 28 sierpnia 2023 r.

Zobacz artykuł: https://lososina.pl/pl/206/1985/akt-nadania-honorowego-obywatelstwa-wreczony-pani-doktor-zofii-jungiewicz.html

 

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM: Uchwała Nr 486/LII/2023 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 sierpnia 2023 roku. 

 

 

 


 

Na Skróty