Przejdź do stopki

Honorowi Obywatele Gminy

    wyświetleń: 1727

Treść

Honorowe Obywatelstwo Gminy Łososina Dolna, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne zasługi dla Gminy Łososina Dolna, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju Gminy i wspierania jej społeczności. Honorowe Obywatelstwo  Gminy Łososina Dolna  nadaje Rada Gminy w Łososinie Dolnej w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna potwierdzone zostaje:

- aktem nadania  Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna;

- medalem, na którego awersie uieszczono Herb Gminy Łososina Dolna, i napis w otoku "Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna", zaś a na rewersie Flagę Gminy Łososina Dolna;

- miniaturą  medalu w formie znaczka;

- wpisem do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Łososina Dolna


03.05 2010r. -  podczas obchodów Święta Kwitnących Sadów odbyła się pierwsza ceremonia nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna.


Tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymali:

Pan  Prof.  dr hab. JÓZEF KUŹMA - działacz w  dziedzinie rozwoju oświaty, wykładowca;

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:
/Uchwała  Nr 285  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/ 

 


Ks. Prałat WŁADYSŁAW PIĄTEK -  Wieloletni Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej; /Prałat zmarł 6 lipca 2011 r./  
WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM: 
/Uchwała  Nr 286  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/

 

 

 


Pan mgr JERZY ZAJĄKAŁA - Wójt Gminy Łubianka

WNIOSEK KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

Uchwała Nr 287 /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 
 
 
 
 
 
 

Śp. Ks. Prałat JULIAN JUZA - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Tęgoborzy /odznaczony pośmiertnie/.

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

 
 
 
 
Święto Kwitnących Sadów - 03.05.2010r.
 
od lewej: /Bolesław Oleksy, Prof. dr hab. Józef Kuźma, Śp. Ks. Prałat Władysław Piątek, mgr Jerzy Zająkała, siostrzenice Śp. Ks. Prałata Juliana Juzy, mgr inż. Stanisław Golonka/ 
 

W 2013 roku uchwałą z dnia 26 kwietnia tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymał:

Ks. Prałat  MARIAN  STĘPIEŃ – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie;  
WNIOSEK  KAPITUŁY  wraz z UZASADNIENIEM:
 
 
 
 
 
Święto Kwitnących Sadów  -  05.05.2013r.

  na fotografii od lewej: mgr inż. Stanisław Golonka, Ks. Prałat  Marian Stępień,  Bolesław Oleksy

od lewej: /mgr inż. Stanisław Golonka, Ks. Prałat  Marian Stępień,  Bolesław Oleksy/ 
 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 maja 2020 roku zmarł Ksiądz Prałat Marian Stępień, wieloletni katecheta Parafii w Łososinie Dolnej oraz Proboszcz Parafii w Michalczowej, „Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna”

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


śp. JÓZEF JUNGIEWICZ - polityk, działacz, społecznik /odznaczony pośmiertnie/ WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

UCHWAŁA NR 180 /XVIII /2020 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łososina Dolna.

 
 
 
 
 
 

Na Skróty