Przejdź do stopki

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
13.12.2023 13:45

Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 13 grudnia 2023 r.             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracy

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)
07.12.2023 10:32

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg - samochód pożarniczy" w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300, pokój nr 12 (Dziennik Podawczy), w terminie do dnia 19.12.2023 r. do godziny 9:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Łososina Dolna.

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych
01.12.2023 13:44

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem  nr  nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na terytorium RP, Zarządzeniem nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził trzec