Przejdź do stopki

Aktualności

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)
07.12.2023 10:32

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg - samochód pożarniczy" w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300, pokój nr 12 (Dziennik Podawczy), w terminie do dnia 19.12.2023 r. do godziny 9:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Łososina Dolna.

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych
01.12.2023 13:44

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem  nr  nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na terytorium RP, Zarządzeniem nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził trzec

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójta Gminy
15.11.2023 12:54

"Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działkach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości Łososina Dolna”.

Zasłużona emerytura dla Pani Marii Koseckiej

Zasłużona emerytura dla Pani Marii Koseckiej
13.11.2023 18:08

6 października 2023 r. na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Maria Kosecka – Skarbnik, a zarazem Kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej. Pani Maria Kosecka rozpoczęła pracę 15 czerwca 1983 r. i była długoletnim pracownikiem Urzędu