Przejdź do stopki

Pracowita i niezwykle owocna kadencja

    wyświetleń: 458

Treść

Lososina Dolna z lotu ptaka

Szanowni Mieszkańcy

W związku z upływem kadencji 2018 - 2024, chciałbym przedstawić zadania, które będą realizowane w najbliższej przyszłości, a na które zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy, w tym środki zewnętrzne:

 1. jesteśmy na finale wyłaniana wykonawcy i podpisania umowy na modernizację sześciu dróg, z dofinasowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 1,9 mln zł:

 • Bilsko – Szewczyk – Kulig w miejscowości Bilsko,

 • Rąbkowa – Biernacki w miejscowości Rąbkowa,

 • Tęgoborze – Koszary w miejscowości Tęgoborze,

 • Skrzętla – Stańkowa w miejscowości Skrzętla – Rojówka,

 • Łososina Dolna – Instytut w miejscowości Łososina Dolna,

 • Zawadka – Rozdziele do Pawłowskiego w miejscowości Zawadka,

 1. ogłosiliśmy przetarg na remont trzech odcinków drogi Świdnik-Koszary, w miejscowości Świdnik; na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 157 328,00 zł, 

 2. modernizacja kolejnych dwóch dróg z dofinasowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 1 mln zł:

 • Biała - Michalczowa – modernizacja drugiego odcinka tej drogi; pierwszy został zmodernizowany w 2021 r.,

 • Łososina Dolna - Kamyk; jest to drugi etap zadania po odbudowie przepustu drogowego w ciągu tej drogi,

 1. modernizacja kolejnych dwóch dróg z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 147 625,00 zł:

 • Świdnik - Fedko, Dunikowski,

 • Tabaszowa - Filipówka,

 1. z oszczędności na drogach zaplanowaliśmy remont, jeszcze w tym roku, dwóch dróg, na które mamy już prawomocne zgłoszenia i dokumentację tj.:

 • Łososina Dolna - Nowiny koło Bocheńskiego,

 • Bilsko - Litwiński - Kocoń,

 1. jesteśmy na etapie projektowania ronda w Łososinie Dolnej na Drodze Krajowej 75,

 2. jesteśmy na etapie projektowania i mamy zabezpieczone środki, w połowie z budżetu gminy a w połowie z budżetu powiatu, na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Żbikowicach. Droga ta jest obecnie przebudowywana na odcinku od Wronowic przez Żbikowice do Ujanowic, za kwotę przeszło 6,3 mln zł,

 3. została przygotowana i czeka na podpisanie umowa na modernizację kortu tenisowego w miejscowości Bilsko, przy klubie sportowym „Łosoś”, na co mamy pozyskane 41 170,00 zł, w ramach konkursu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa”,

 4. otrzymaliśmy dotację w wysokości 40 tyś. zł na wyposażenie dla klubów sportowych „Hart” Tęgoborze i „Victoria” Witowice Dolne w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”, po 20 tys. zł dla każdego klubu,

 5. mamy 100 tyś. zł z budżetu obywatelskiego dla klubów sportowych „Hart” Tęgoborze, „Victoria” Witowice Dolne, „Łosoś” Łososina Dolna, na wyposażenie tych klubów,

 6. została przygotowana i czeka na podpisanie umowa o dotację z OSP Tegoborze na modernizację części operacyjno-technicznej remizy. No to zadanie pozyskaliśmy 48 tys. zł,  w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”,

 7. mamy dotację w wysokości 20 tyś. zł w ramach  konkursu „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”, na zakup odzieży specjalistycznej oraz sprzętu dla OSP Łososina Dolna, OPS Tabaszowa oraz OSP Stańkowa,

 8. otrzymaliśmy grant w wysokości 850 tyś zł, w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

 9. mamy promesy z Polskiego Ładu na następujące zadania:

 • budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych 5.939.800,00 zł,

 • modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łososina Dolna 2.000.000,00 zł,

 • modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łososina Dolna 606.480,00 zł,

 • prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście w miejscowości Tęgoborze 529.200,00 zł,

 • prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna 135.240,00 zł,

 • wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej 300.000,00 zł,

 • zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Tabaszowa 325.360,00 zł - na wniosek parafii złożono wniosek o zmianę zakresu robót na remont więźby dachowej Kościoła,

 • urządzenie części placu w otoczeniu Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Tabaszowa 100.000,00 zł - na wniosek parafii złożono wniosek o zmianę zakresu robót na wymianę rynien i pasa podrynnowego oraz malowanie dachu Kościoła.

Chciałbym Państwa poinformować, iż mnóstwo inwestycji zostało już zrealizowanych, a część jest na etapie realizacji, chociażby tak kluczowe jak rozbudowa dwóch oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy za kwotę 32 mln zł, czy budowa Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej za prawie 10 mln zł.

W ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego zabezpieczone są środki grantowe na lata 2024-2027 na utworzenie Placówki Dziennej Opieki na terenie gminy Łososina Dolna w kwocie 2 607 981,98 zł, budowę w Tabaszowej pieszej ścieżki turystycznej na odcinku od drogi powiatowej do zabudowań po byłej szkole podstawowej wraz z wykonaniem altany oraz miejsca do grillowania w kwocie 800 000,00 zł, modernizację kładki wiszącej Witowice Dolne - Tropie w kwocie 1 000 000,00 zł, budowę tężni solankowej przy nowo budowanym Ośrodku Zdrowia w Łososinie Dolnej w kwocie 600 000,00 zł, czy na rozwój i modernizację sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarze gminy Łososina Dolna w kwocie 6 604 123,08 zł.

To była naprawdę bardzo pracowita, ale niezwykle owocna kadencja. Dziękuję wszystkim którzy mnie wspierali. Dziękuję Mieszkańcom naszej gminy. Życzę nowym władzom, aby dokończyły realizację już rozpoczętych inwestycji i tych, na które są zabezpieczone środki zewnętrzne.

Z poważaniem Andrzej Romanek

Na Skróty