Przejdź do stopki

Aktualności

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - "Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.”

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg -
16.09.2022 7:22

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 4

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg
25.05.2022 8:14

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+7

Zdjęcia