Przejdź do stopki

Strategia Rozwoju Gminy

    wyświetleń: 1469

Treść

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

 

Strategia diagnozuje sytuację społeczną i ekonomiczną gminy, wskazując jej mocne i słabe strony, tworzy wizję rozwoju, określając obszary, spójne cele rozwoju wspólnoty samorządowej, kierunki interwencji polityki, prowadzonej w przestrzeni gminy.

 

Dokument został wyłożony do wglądu 06.08.2021 r na okres 35 dni, tj. od . do 10.09.2021 roku w celu konsultacji. W tym terminie mieszkańcy gminy Łososina Dolna, sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Pełna treść dokumentu dostępna pod poniższym linkiem:

Strategia Rozwoju Gminy Łososina Dolna 2021 - 2027


 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2013 - 2020

Strategia Rozwoju Gminy Łososina Dolna 2013 - 2020

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy

Na Skróty