Przejdź do stopki

Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie
24.03.2023 13:30

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
21.03.2023 14:33

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie admi

Zdjęcia