Przejdź do stopki
Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

11.12.2023

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (modyfikacja ogłoszenia)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (modyfikacja ogłoszenia)

11.12.2023

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierowników SPZOZ

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierowników SPZOZ

07.12.2023

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łososina Dolna opublikowane są nowe ogłoszenia: 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Pub

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)

07.12.2023

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg - samochód pożarniczy" w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300, pokój nr 12 (Dziennik Podawczy), w terminie do dnia 19.12.2023 r. do godziny 9:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Łososina Dolna.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

06.12.2023

Zagospodarowanie odpadów szklanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmin Korzenna i Łososina Dolna - II postępowanie

Powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Tabaszowa

Powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Tabaszowa

06.12.2023

W dniu 3 grudnia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Tabaszowa odbyło się powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO.

Aktualności

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego – OAF (MAN)
07.12.2023 10:34

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg - samochód pożarniczy" w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300, pokój nr 12 (Dziennik Podawczy), w terminie do dnia 19.12.2023 r. do godziny 9:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Łososina Dolna.

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych
01.12.2023 13:39

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem  nr  nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na terytorium RP, Zarządzeniem nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadził trzec