Przejdź do stopki
Kolejny przystanek odbudowany

Kolejny przystanek odbudowany

24.03.2023

W Tęgoborzy na Juście została odbudowana wiata przystankowa w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz.

Zawiadomienie

Zawiadomienie

24.03.2023

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Ważna informacja dla mieszkańców Żbikowic

Ważna informacja dla mieszkańców Żbikowic

24.03.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku prowadzone będą prace związane z czyszczeniem zbiornika wody w miejscowości Żbikowice.

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie

21.03.2023

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie admi

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

16.03.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych

16.03.2023

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie
24.03.2023 12:40

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
21.03.2023 14:29

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie admi