Przejdź do stopki

Aktualności

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg
25.05.2022 8:14

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+7

Już Pływam 2022 rok

Już Pływam 2022 rok
10.05.2022 8:32

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r.  projekt pn.  „Już pływam”. Celem projektu jest nabycie przez uczniów podstawowych umiejętnoś

Analiza ubóstwa energetycznego

Analiza ubóstwa energetycznego
28.04.2022 10:55

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, istnieje obowiązek opracowania analizy skali ubóstwa energetycznego w każdej gminie. Obecnie fu

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski
31.03.2022 7:53

Czym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski? Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe, wskazuje rodzaje węgla, które  nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiąze

Woda zdatna do spożycia

Woda zdatna do spożycia
07.03.2022 13:35

Wyniki badań wody z dnia 07.03.2022 roku z punktu poboru „Stacja Uzdatniania Wody Żbikowice” potwierdzają, że woda jest zdatna do spożycia. W związku z powyższym, Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje o zamknięciu zastępcz