Przejdź do stopki

Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety SOF

Zapraszamy do wypełnienia ankiety SOF
15.06.2022 8:22

W 2021 roku powstało Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, którego celem jest rozwój Nowego Sącza i otaczających go gmin, w tym Gminy Łososina Dolna. Trwają prace nad opracowaniem diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z zadań postawionych przed samorządami j

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg
25.05.2022 8:14

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+7