Przejdź do stopki

Aktualności

Postanowienie

03.04.2023 10:20

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) postanawiam, z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w Zawiadomieniu Wójta Gminy Łososina Dolna znak: jw. z dnia 24 marca 2023 roku dotyczące

Zawiadomienie

Zawiadomienie
24.03.2023 12:40

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
21.03.2023 14:29

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie admi