Przejdź do stopki

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójta Gminy
26.10.2023 11:29

"Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działkach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości Łososina Dolna".

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.
23.10.2023 9:35

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolnao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
20.10.2023 13:35

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4 800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”.