Przejdź do stopki

Aktualności

„Już Pływam” edycja 2023

„Już Pływam” edycja 2023
27.04.2023 7:48

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2023 r.  projekt pn.  „Już pływam”. Celem projektu jest nabycie przez uczniów podst

Zawiadomienie

Zawiadomienie
05.04.2023 7:58

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2022 r. poz. 2000)    art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji