Przejdź do stopki

Dwór w Łososinie Dolnej

    wyświetleń: 2082

Treść

Dwór w Łososinie Dolnej

Zabytkowy dwór w Łososinie Dolnej został wzniesiony w 1905 r. na miejscu dawnej, drewnianej siedziby właścicieli dóbr łososińskich. Po powojennej parcelacji majątku, ziemie przeszły pod zarząd PGR. W dworze gospodarzyła zaś najpierw Państwowa Stadnina Koni, potem Ośrodek Hodowli Zarodowej, a w końcu majątek został przejęty przez Instytut Sadownictwa w Brzeznej.

W latach 90. ubiegłego stulecia zespół dworsko-pałacowy przeszedł w ręce prywatne. Renowacji całości nie ukończono i obecnie dwór nie jest użytkowany. Zobaczyć można go tylko z zewnątrz.

Architektura

Jest to budowla eklektyczna, murowana, o historyzującym wystroju elewacji. Otacza ją park o zatartej kompozycji złożonej z alejek spacerowych i podjazdu przed frontonem. Po stronie zachodniej znajdują się zabudowania gospodarcze dawnego folwarku ułożone w czworobok: dawna rządcówka (pocz. XIX w.), spichlerz-magazyn (poł. XIX w.) i obora (koniec XIX w.).

Jak trafić:

W centrum Łososiny Dolnej skręcamy w lewo (jadąc drogą krajową nr 75 z Nowego Sącza) w drogę prowadzącą do Limanowej. Dwór znajduje się w odległości ok. 1,5 km od skrętu, po prawej stronie drogi.

Na Skróty