Przejdź do stopki

Sport i rekreacja

    wyświetleń: 1466

Treść

ORLIK TĘGOBORZE

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami, kluby piłkarskie, szkoły, firmy, organizacje sportowe do korzystania z zaplecza kompleksu boisk sportowych Orlik w Tęgoborzy.

Zapraszamy do rezerwacji terminów na wybrane dyscypliny sportu:  

 • piłka nożna,
 • koszykówka,
 • siatkówka,
 • tenis.

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie 7 dni w tygodniu w godz. 12:00 - 20:00:

 • Animator: mgr Łukasz Bołoz
 • Telefon: 787 323 141
 • E-mail: orliktegoborze@o2.pl
 • Adres: 33-312 Tęgoborze, ul. Sportowa 11

W 2020 roku na orliku planujemy przeprowadzić imprezy takie jak:

Czerwiec:

 • Dzień Dziecka na Sportowo;

Lipiec

 • IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łososina Dolna;
 • Festyn Rodzinny;

Wrzesień

 • V Turniej Tenisa Ziemnego O Puchar Wójta Gminy Łososina Dolna.

 

Wszelkie aktualności, zdjęcia, opisy wydarzeń dostępne na stronie FACEBOOKA nazwa użytkownika Orlik Tęgoborze - https://www.facebook.com/search/top/?q=orlik%20tegoborze  oraz na stronie internetowej: http://orliktegoborze.futbolowo.pl

Zapraszamy Serdecznie!

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Tęgoborzy:

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Aktualnie obowiązujący harmonogram dostępny jest pod numerem telefonu animatora.
2. Korzystanie z kompleksu jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z animatorem.
3. Animator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
5. Obiekt jest objęty ciągłym monitoringiem.
6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
 • Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 • Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 • chodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
 • Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 • Przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 • Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 • Wprowadzania zwierząt;
 • Korzystania z boisk bez zgody animatora.

9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z powyższymi postanowieniami korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.
10. Animator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
11. Szkody spowodowane z winy użytkowników nie przestrzegających niniejszych zasad będą likwidowane na ich koszt. W stosunku do osób uchylających  się od odpowiedzialności będzie prowadzone postępowanie karne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności
do uwag animatora.
13. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać u animatora.

Na Skróty