Przejdź do stopki

Aktualności

Postanowienie

03.04.2023 10:31

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) postanawiam, z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w Zawiadomieniu Wójta Gminy Łososina Dolna znak: jw. z dnia 24 marca 2023 roku dotyczące

Zawiadomienie

Zawiadomienie
24.03.2023 13:30

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadomienie - Obwieszczenie
21.03.2023 14:33

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie admi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.03.2023 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d i 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna”

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy
13.03.2023 14:13

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Sołtysa!

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Sołtysa!
11.03.2023 17:36

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom, jak również Członkom Rad Sołeckich z Gminy Łososina Dolna składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności  oraz wysiłek włożony w rozwó

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych
03.03.2023 11:16

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że  Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 19 z dnia 24 lutego 2023r. wprowadził drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na terytorium RP oraz Zarządzeniem nr 18 z dnia 24 lutego 2023 r. wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP (3 stopie