Przejdź do stopki

SĄDECZANKA

    wyświetleń: 2073

Treść

Link do artykułu archiwalnego

Informacje o projekcie pochodzą z GDDKiA Kraków

Dodatkowe ciekawostki oraz opinie znajdziesz na profilu Facebook popularyzującemu wariant przebiegu z tunelem pod Justem, czy też na lokalnych stronach internetowych takich jak twojsacz lub informatorbrzeski


GDDKiA

O projekcie

Początek odcinka nawiązywać będzie do 2 etapu drogi łącznikowej tworzącej południowo – zachodnią obwodnicę Brzeska zgodnie ze skorygowanym przebiegiem wyznaczonym w Studium Korytarzowym opracowanym w 2010 roku przez KBPDiM Transprojekt Sp. z o.o.
Koniec projektowanego odcinka przewiduje się w rejonie ronda na DK 28 – skrzyżowanie obwodnicy Północnej Nowego Sącza i ul. Tarnowskiej.

Założono budowę i przebudowę drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz o następujących parametrach:

 • kategoria drogi: krajowa
 • klasa techniczna: GP
 • prędkość projektowa: 80 km/h (70 km/h i 60 km/h)
 • dostępność do DK 75 realizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów
 • przekrój poprzeczny: 2×2 na całej długości trasy
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu: KR5

Adres planowanej inwestycji:

 • województwo małopolskie
 • powiat brzeski, nowosądecki i bocheński
 • gminy: Brzesko, Chełmiec, Czchów, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna i Nowy Sącz.

Planowany wstępnie zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

 • budowę i przebudowę ok. 50 km odcinka drogi Krajowej nr 75 po nowym lub/i istniejącym śladzie,
 • ewentualną budowę tunelu drogowego pod górą Just,
 • budowę i przebudowę węzłów drogowych, skrzyżowań i przejazdów drogowych (dobór typu skrzyżowań przeprowadzić zgodnie z Zarządzeniem nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001r. ws. wprowadzania zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych),
 • budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
 • budowę dróg serwisowych do obsługi terenów przyległych do DK75 na rozpatrywanym odcinku (parametry techniczne (szerokość, nośność, Vp) należy przyjąć na podstawie prognozowanego ruchu i struktury rodzajowej oraz uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg),
 • budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, ITS, kanałów technologicznych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
 • ewentualną likwidację przejazdów kolejowych w poziomie szyn spowodowana budową drogi oraz budowę połączeń komunikacyjnych spowodowanych likwidacją przejazdów,
 • rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, transportu intermodalnego, a także ciągów pieszych, rowerowych i turystycznych

Preferowana wstępnie konstrukcja nawierzchni drogowej DK 75

 • warstwa ścieralna z SMA 8 z asfaltem modyfikowanym;
 • warstwa wiążąca z AC WMS 16 z asfaltem modyfikowanym PMB 25/50-60
 • warstwa podbudowy z AC WMS 16 z asfaltem modyfikowanym PMB 25/50-60

Wymagania dla konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych:

 • warstwa ścieralna z SMA 8 z asfaltem modyfikowanym;
 • warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-60;
Na Skróty