Przejdź do stopki

e-URZĄD

    wyświetleń: 4194

Treść

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Łososina Dolna udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)


adres Elektronicznej skrzynki podawczej:  
/UGLososina/SkrytkaESP
Pismo ogólne do urzędu na portalu EPUAP [kliknij]

 

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Łososina Dolna za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego. Urząd Gminy Łososiny Dolej potwierdza profile zufane w pok nr 24.

 


Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Łososina Dolna:


- przekazanie dokumentu poprzez platformę EPUAP tj. wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" i dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika, (Pismo ogólne do urzędu na portalu EPUAP [kliknij])

- dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
a) pamięć masowa USB (1.1 lub 2.0)
b) płyta CD-RW/DVD-RW

Złożone dokumenty w Urzędzie Gminy są potwierdzane papierowym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Łososina Dolna:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF, XLS
- ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
- CSV
- TXT
- TIF, JPG, PNG
- PDF
- ZIP

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

Dokumenty elektroniczne zawierające oprogramowanie złośliwe np "wirusy" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

LINKI


logo bip
 

 Gminy Łososina Dolna

 

 


obywatel.gov.pl  - każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla ciebie.

 


System umowiania wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Na Skróty