Przejdź do stopki

Umowa na przebudowę kolejnej drogi podpisana

    wyświetleń: 159
Umowa na przebudowę kolejnej drogi podpisana

Treść

W dniu 30.04.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Łososina Dolna a Firmą STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o., na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową, chodnika o szerokości 2,00 m.b. z kostki brukowej, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną Łososina Dolna koło Kapliczki, wykonanie pobocza, posadowienie krawężników betonowych, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, ułożenie korytek betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i kierujących pojazdami mechanicznymi. Przebudowywana droga położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej.

Na powyższe zadania gmina Łososina Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 499 999,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 371 218,35 zł.

- „To już kolejna inwestycja drogowa realizowana w naszej gminie w tym roku. Rozmach w zakresie modernizacji, przebudowy czy remontów dróg jest naprawdę ogromny, choć mam świadomość, że potrzeby i oczekiwania mieszkańców są jeszcze większe. Co ważne, na to zadanie otrzymaliśmy 2,5 mln dofinasowania z Polskiego Ładu. Bez tych pieniędzy realizacja takich inwestycji nie byłaby możliwa. A to nie koniec, bo przecież budujemy drogę wraz z chodnikiem w Tęgoborzy koło szkoły, za przeszło 1,2 mln , jesteśmy przed podpisaniem umowy na modernizację sześciu dróg za blisko 1,9 mln , ogłosiliśmy przetarg na remont drogi ŚwidnikKoszary. Na wszystkie te inwestycje mamy duże zewnętrzne dofinasowania z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadto mamy zewnętrzne  środki z FOGR-u na modernizację dwóch dróg: Świdnik–Fedko, Dunikowski oraz Tabaszowa–Filipówka. Warto jeszcze wspomnieć, że z Polskiego Ładu pozyskaliśmy dodatkowy 1 mln zł na  modernizację drugiego odcinak drogi BiałaMichalczowa oraz drogi na Kamyk. Będzie więc bezpiecznie, ale i komfortowo. W sumie w tej kadencji wybudowaliśmy kilkadziesiąt dróg, a jak widać mamy zapewnione środki na następne inwestycje drogowe” - podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

-„Z nowej infrastruktury drogowej korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Łososina Dolna, ale i podróżni oraz turyści odwiedzający naszą piękną gminę” - dodaje wójt.

Na Skróty