Przejdź do stopki

Znani krajanie

Treść

Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta

„Z tej szkoły w Tabaszowej Antoni Basta wyruszył w wielki świat”

Jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej, lekarzem z z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza zdobył w 1972 roku jako absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, a cztery lata później ukończył I stopnień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W 1978 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w tym zakresie, a rok później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Karierę naukową kontynuował habilitacją w 1992 roku, a w roku 2000 odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytny tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku ukończył specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej.

Jest członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (aktualny Prezes) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (Prezes Elekt), a także konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii i położnictwa dla województwa małopolskiego.

W dniu 15 września 2016r. w Krakowie odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę naszego rodaka Profesora Antoniego Basty, który przez 45 lat pracował w Klinice Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum UJ przy ul. Kopernika 23 w Krakowie, a przez ostatnie 20 lat kierował katedrą i kliniką.

Prof.dr hab.med. Antoni Basta od 20 lat kieruje Katedrą Ginekologii i Położnictwa i Kliniką Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.W tym  czasie rozszerzył zabiegi operacyjne dotyczące narządu rodnego, jak również wprowadził do Kliniki diagnostykę i leczenie raka piersi, który jest najczęstszym nowotworem u kobiet oraz powołał Oddział Chemioterapii i Radioterapii.

Przez około 20 lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa. Również przez około 15 lat z ramienia Ministerstwa Zdrowia nadzorował badania profilaktyczne raka szyjki i raka piersi przyczyniając się do znacznego obniżenia zachorowania na te nowotwory złośliwe. Obecnie jako Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dba o rozwój tej dyscypliny w Polsce.

==> http://www.old.lososina.pl/pl/16242/167569/Benefis_Profesora.html