Warning: Creating default object from empty value in /usr/src/cms/library/Telekom/Cms/Modules/Mod29.php on line 86
Prof. zw. dr hab. Józef Kuźma - ZNANI KRAJANIE - Gmina Łososina Dolna
Przejdź do stopki

ZNANI KRAJANIE

Treść

Prof. zw. dr hab. Józef Kuźma

Urodzony 30 listopada 1935 roku w Łososinie Dolnej. Tutejszą szkołę podstawową ukończył w 1949 roku. Absolwent Sankt Petersburskiego Agrarnego Uniwersytetu w latach 1953 - 1958. Studia pedagogiczne ukończył w Ośrodku Ministerstwa Oświaty w Warszawie w latach 1962 - 1963. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie w 1969 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii rolnictwa - andragogiki rolniczej w Akademii Rolniczej w Krakowie w 1974 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych otrzymał w 1984 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 2001 roku.

W latach 1970-1979 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowego Zakładu Upowszechniania Postępu Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1980-1984 był dziekanem Wydziału Pedagogiki i Kultury Wsi Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Następnie w latach 1985-1996 był Kierownikiem Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a w latach 1996 -2002 był dziekanem Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W latach 2002-2015 pełnił funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Opublikował ogółem 35 książek i prac zbiorowych oraz 264 artykułów i rozpraw o tematyce andragogicznej, pedeutologicznej, oraz pedagogiki społecznej. Z ważniejszych książek można wymienić: Wpływ upowszechniania wiedzy rolniczej na postęp w gospodarstwach chłopskich. PWRiL Warszawa 1972 /praca doktorska/, Drogi i czynniki efektywnego upowszechniania wiedzy i postępu rolniczego. Zeszyty naukowe AR Kraków, nr18/1974 /rozprawa habilitacyjna/, Doradztwo rolnicze. PWN Warszawa 1986, 1988, Optymalizacja systemu pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. PWN Warszawa-Kraków 1993. Nauczyciele Przyszłej szkoły. Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2000, Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji (originally published in 2005), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach (co-edited with J. Pułka, 2014), The school of tomorrow centred on pupils (co-edited with J. Pułka, 2015), Scholiologia: Zarys koncepcji ogólnej nauki o szkole (2018), Scholiology, The General Study of School (2018).

Promotor 18 prac doktorskich i 274 magisterskich.

 

Prof. zw. dr hab. Józef Kuźma Tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymał 03.05.2010r. -  podczas obchodów Święta Kwitnących Sadów.

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:


/Uchwała  Nr 285  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/