Przejdź do stopki

Struktura Urzędu i Organizacja Pracy

    wyświetleń: 12630

Treść


REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH

 • KAZIMIERA SROMEK - SEKRETARZ GMINY pełniący równocześnie obowiązki KIEROWNIKA REFERATU,  e-mail: sekretarz@lososina.pl

Pokój nr 25, tel.: (18) 444-80-02 wew.525
Zakres załatwianych spraw:
1.Kierowanie pracą referatu.
2.Organizacji i funkcjonowania  Urzędu.
3.Opracowania i gromadzenia dokumentów prawnych.
4.Kontroli przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu.
Przyjmuje Obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 • adw. Krzysztof LEDNIOWSKI: Radca Prawny Urzędu

Zakres załatwianych spraw:
1.Udzielanie porad prawnych pracownikom w zakresie spraw prowadzonych  przez Gminę.
2.Sprawdzanie dokumentów pod względem zgodności z prawem.


RADA GMINY - Pokój nr 27, tel.: (18) 444-80-02 wew.527

 • Agnieszka SZKARŁAT - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy, e-mail: aszkarlat@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
2.Współpracy z sołtysami.
3.Prowadzenia archiwum Urzędu Gminy.


USC – Pokój nr 26, tel.: (18) 444-80-02 wew. 526

 • Janina PIERZCHAŁA: Inspektor ds. USC i Obrony Cywilnej, e-mail: jpierzchala@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2.Wydawanie wypisów  z akt stanu cywilnego.
3.Sporządzanie i rejestracja aktów  urodzeń.
4.Sporządzanie i rejestracja aktów  zgonów.
5.Realizacja zadań obrony cywilnej.


EWIDENCJA LUDNOŚCI – Pokój nr 24, tel.: (18) 444-80-02 wew.524

 • Barbara HILA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych, e-mail: bhila@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Ewidencja ludności / zameldowania, wymeldowania/.
2.Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
3.Sprawy wojskowe / rejestracja, pobór, odroczenia, przedterminowe zwolnienia.


KADRY – Pokój nr 23, tel.: (18) 444-80-02 wew.523

 • mgr Barbara BILIŃSKA: Referent ds. kadrowych, e-mail: kadry@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Sprawy kadrowe pracowników.
2.Koordynacja spotkań Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych.
3.Obsługa organizacyjno-administracyjna szkół.
4.Inne sprawy z zakresu oświaty należące do Gminy.


SEKRETARIAT WÓJTA - Pokój nr 20, tel.: (18) 444-80-02, e-mail: gmina@lososina.pl,

 • mgr Katarzyna ZAWADZKA - Referent ds. organizacyjnych, e-mail: kzawadzka@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Obsługi sekretariatu Wójta Gminy.
2.Zaopatrzenia Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w materiały odrębnie ustalane.
3.Obsługi centrali telefonicznej.
4.Obsługi obywateli zgłaszających się do Urzędu Gminy w sprawach skarg i wniosków.


DZIENNIK PODAWCZY – Pokój nr 12, tel.: (18) 444-80-02 wew. 512

 • mgr Marzena BOCHENEK : Inspektor ds. Kultury i Promocji Gminy, e-mail: mbochenek@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie i aktualizowanie BIP.
2. Obsługa strony www  Gminy.
3. Promocja Gminy.
4. Dostęp do informacji publicznej.
5. Kultura.


INFORMACJA – Pokój nr 12, tel.: (18) 444-80-02 wew.512

 • mgr Magdalena CIĘCIWA: Inspektor ds. Działalności Gospodarczej, Sportu i Turystyki, e-mail: mcieciwa@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1. Działalność Gospodarcza.
2. Obsługa Punktu Informacyjnego.
3. Ochotnicze Straże Pożarne.
4. Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

 • mgr IWONA ORZECHOWSKA -  SKARBNIK GMINY pełniący równocześnie obowiązki KIEROWNIKA REFERATU:

Pokój Nr 34, tel.: (18) 444-80-02 wew. 534, e-mail: iorzechowska@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1. Kierowania pracą referatu.
2. Zapewnienia  kompleksowego rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych Gminy oraz obsługę finansową i księgową Gminy i Urzędu.

3. Przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz czuwa nad przestrzeganiem jej przez właściwe osoby.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


PODATKI - Pokój Nr 16 - tel.: (18) 444-80-02 wew. 516

 • mgr Katarzyna GRZYB: Inspektor ds. Wymiaru Podatków, Opłat Lokalnych i Księgowości Podatkowej, e-mail: kgrzyb@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
2.Księgowość podatkowa w zakresie w/w podatków i opłat lokalnych.
3.Zakres powyższych czynności dotyczy miejscowości: BIAŁAWODA, BILSKO, RĄBKOWA, ROJÓWKA, ŚWIDNIK, TABASZOWA, TĘGOBORZE, WITOWICE GÓRNE, ZAWADKA

 • Urszula LITWIŃSKA: Inspektor ds. Wymiaru Podatków, Opłat Lokalnych i Księgowości Podatkowej, e-mail: ulitwinska@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
2.Księgowość podatkowa w zakresie w/w podatków i opłat lokalnych.
3.Zakres powyższych czynności dotyczy miejscowości: ŁĘKI, ŁOSOSINA DOLNA, ŁYCZANKA, MICHALCZOWA, SKRZĘTLA, STAŃKOWA, WITOWICE DOLNE, WRONOWICE, ZNAMIROWICE, ŻBIKOWICE.


KASA - Pokój nr 19 - tel.: (18) 444-80-02 wew. 519

 • Lucyna KRÓLCZYK: Inspektor ds. Kasy i Spraw Alkoholowych, e-mail: lkrolczyk@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych.

KASA czynna:

 • poniedziałek     - 8.00 - 16.15
 • wtorek - czwartek - 7.00 - 14.00
 • piątek - 7.00 - 13.15

/przerwa od godz. 9.10 - 9.40/


GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Pokój nr 17 - tel.: (18) 444-80-02 wew. 517, 

 • mgr Anna BRYNIAK: Inspektor ds. Poboru i Rozliczeń Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, e-mail: odpady@lososina.pl'

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wydawanie worków.
 2. Zmiany deklaracji.
 3. Naliczanie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

KSIĘGOWOŚĆ – Pokój nr 32 – tel.: (18) 444-80-02 wew.532

 • mgr Krzysztof STUDZIŃSKI: Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, e-mail: ksiegowosc@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie księgowości budżetowej analitycznej Urzędu i organu finansowego Gminy.
2.Prowadzenie syntetyki księgowej Urzędu i organu finansowego Gminy.
3. Rozliczanie podatku VAT.
4.Rozliczanie dotacji dla Przedszkoli.
5.Prowadzenie sprawozdawczości.

 • mgr Urszula KMIECIK: Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, e-mail: ksiegowosc@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1. Realizacja rachunków gotówkowych i bezgotówkowych z działalności budżetowej jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy, Szkół, ZFŚS.
2. Prowadzenie księgowości budżetowej Urzędu Gminy i inwestycji.
3. Prowadzenie sprawozdawczości.

 • mgr Elżbieta SROMEK: Referent ds. Księgowości Szkół, e-mail: ksiegowosc@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów szkół.
2. Dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych szkół.
3. Sporządzenie sprawozdawczości szkół.


MIENIE KOMUNALNE, ŚRODKI TRANSPORTU – Pokój nr 35, tel.: (18) 444-80-02 wew.535

 • mgr Justyna PRUSAK-KOSECKA: Inspektor ds. Ewidencji Majątku Komunalnego, Podatku od Środków Transportowych i Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Zakres załatwianych spraw:

 1. Opłata miejscowa i targowa.
 2. Ewidencja mienia komunalnego oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 3. Ewidencja analityczna środków  rzeczowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
 4. Ewidencja analityczna PKZP i ZFŚS.
 5. Podatek od środków transportowych.

KSIĘGOWOŚĆ – Pokój nr 36 – tel.: (18) 444-80-02 wew.536, e-mail: ksiegowosc@lososina.pl

 • mgr Ewelina WITOWSKA - Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz sporządzania wynagrodzeń pracowników CKIPG w Referacie Finansowo-Budżetowym

Zakres załatwianych spraw:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej CKiP.
 2. Obsługa w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli.
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej.
 4. Prowadzenie całości spraw w zakresie wynagradzania pracowników CKIPG.

PŁACE – Pokój nr 37, tel.: (18) 444-80-02 wew. 537

 • mgr Wiesława ZAJĄC: Inspektor ds. Sporządzania Wynagrodzeń Pracowników oraz Księgowości Inwestycji, e-mail: wzajac@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie całości spraw w zakresie wynagradzania pracowników.
2. Prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej.
3. Nadzór i kontrola kasy.

 • mgr Agnieszka SKIRŁO: Inspektor ds. Sporządzania Wynagrodzeń Nauczycieli, e-mail: askirlo@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie całości spraw w zakresie wynagradzania nauczycieli.REFERAT INFRASTRUKTURY I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - Pokój nr 20a, tel.: (18) 444-80-02 wew.528, e-mail: jszkarlat@lososina.pl

 • Józef SZKARŁAT: PEŁNOMOCNIK WÓJTA GMINY Łososina Dolna ds. kluczowych inwestycji

Zakres załatwianych spraw:

1. Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem, pozyskaniem finansowania zewnętrznego oraz realizacja istotnych dla Gminy Łososina Dolna inwestycji w zakresie infrastruktury:

- wodociągowej i zaopatrzenia w wodę,

- kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków,

- edukacyjnej,

- ochrony zdrowia.

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

 • OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO – Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wydawanie decyzji środowiskowych.
 2. Bieżąca obsługa rolnictwa
 3. Ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, łowiectwo.
 4. Gospodarka leśna.
 5. Zwrot podatku akcyzowego.

  • mgr Wioleta LIPIŃSKA - Ekodoradca do programu "Czyste Powietrze" Pokój nr 31, tel.: (18) 444-80-02 wew. 531, e-mail: czyste.powietrze@lososina.pl

 • mgr inż. Adam WOLAK - KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Pokój nr 33, tel.: (18) 444-80-02 wew.533, e-mail: awolak@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu.
 2. Wykonywanie całokształtu zadań z zakresu inwestycji remontów.

GEODEZJA – Pokój nr 15, tel.: (18) 444-80-02 wew.515

 • mgr Maria SALAMON - Młodszy Referent ds. Geodezji i Planowania Przestrzennego, e-mail: msalamon@lososina.pl
 •  inż. Agnieszka WĄSOWSKA: Podinspektor ds. Geodezji Planowania Przestrzennego, e-mail: awasowska@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Rozgraniczenia i podział nieruchomości.
 2. Numeracja porządkowa nieruchomości.
 3. Prowadzenie procedury planistycznej zmiany MPZP.

GOSPODARKA GRUNTAMI – Pokój nr 15, tel.: (18) 444-80-02 wew.515

 • mgr inż. Marian MĄKA: Inspektor ds. Gospodarki Gruntami, e-mail:mmaka@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami przez Gminę /zakup, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów.
 2. Wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
 3. Sprawy z zakresu wspólnot gruntowych.

INWESTYCJE – Pokój nr 13, tel.: (18) 444-80-02 wew. 513

 • mgr inż. Aneta STUDZIŃSKA: Inspektor ds. Zamówień Publicznych, e-mail: astudzinska@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Pozyskiwanie środków pomocowych unijnych i krajowych, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w tym zakresie.
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • mgr Marzena BODZIONY: Inspektor ds. Inwestycji, e-mail: mbodziony@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Pozyskiwanie środków pomocowych unijnych i krajowych, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w tym zakresie.
 2. Wykonywanie całokształtu zadań z zakresu inwestycji remontów.

DROGI – Pokój nr 38, tel.: (18) 444-80-02 wew. 538, e-mail: wgrodek@lososina.pl

 • Wojciech GRÓDEK: Inspektor ds. Utrzymania Dróg

Zakres załatwianych spraw:
1. Utrzymanie dróg.

 • mgr Antonina CABAŁA: Referent ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych, e-mail: acabala@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wnioskowanie o środki finansowe z funduszy zewnętrznych.
 2. Wydanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Wydawanie decyzji w zakresie umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym.
 4. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeń i zjazdów wzdłuż dróg gminnych.
 5. Komunikacja Publiczna.

Obsługa:

 • Anna Stosur - sprzątaczka
 • Maria Bednarek - sprzątaczka
 • Jan Szewczyk - robotnik gospodarczy
Na Skróty