Przejdź do stopki

Ośrodek Pomocy Społecznej

    wyświetleń: 5607

Treść


Siedziba - Urząd Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna  300
tel/fax: (18) 444 80 02
wew. 510,511,514,518

NIP: 734-27-31-408

www.ops.lososina.pl

e-mail: ops@lososina.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800- 1700, Wtorek - Czwartek: 700- 1500, Piątek: 700- 1400


KIEROWNIK OPS:  mgr Karol Cabała : pokój nr 11

tel. (18) 444 80 02 wew. 511

Zakres załatwianych spraw:

 1. Organizacja pracy OPS.
 2. Wydawanie decyzji dot.:
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • stypendia szkolne.

  3.Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


PRACOWNICY SOCJALNI: pokój nr 10

tel. (18) 444 80 02 wew. 510

 • Zofia Kos - Specjalista Pracy Socjalnej -  Michalczowa, Łęki, Wronowice, Bilsko;

 • Małgorzata Rosiek - Specjalista Pracy Socjalnej - Łososina Dolna, Stańkowa, Białawoda, Zawadka;

 • mgr Izabela Dziedziak - Specjalista Pracy Socjalnej - Tęgoborze, Tabaszowa, Znamirowice, Skrzętla-Rojówka, Żbikowice;

 • mgr Alicja Oleksy - Pracownik Socjalny - Witowice Górne, Witowice Dolne, Łyczanka, Rąbkowa, Świdnik.

Zakres załatwianych spraw:

 1. Praca socjalna.
 2. Wywiady rodzinne/środowiskowe.
 3. Gromadzenie dokumentacji.

Pokój nr 14, tel. (18) 444 80 02 wew. 514

 • mgr Paulina Nowak 

Zakres załatwianych spraw:

1. Wydawanie zaświadczeń o dochodach do programu "Czyste Powietrze".

2. Stypendia szkolne.


ŚWIADCZENIA RODZINNE: pokój nr 18

 tel. (18) 444 80 02 wew. 518

 • mgr Paulina Maciaś - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
 • Maria Berdychowska - Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Zakres załatwianych spraw:

 1. Świadczenia rodzinne.
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 3. Zasiłki dla opiekuna.
 4. Stypendia szkolne.
 5. Karta dużej rodziny.

KSIĘGOWOŚĆ OPS: pokój nr 35

 tel.  (18) 444-80-02 wew.535 

 • mgr Elżbieta Ziółkowska - Główny Księgowy OPS

Zakres załatwianych spraw:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej OPS. 

Opiekunki domowe

 •       Halina Kmiecik
Na Skróty