Przejdź do stopki

LI Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej

DATA I GODZINA
Piątek, 14 lipca 2023
godz. 8:00  -  13:00
BILETY
wstęp wolny
LOKALIZACJA
Sala widowiskowa CKiP

Treść

Planowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad LI Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad z L Sesji Rady Gminy.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łososina Dolna.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Nowym Sączu.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Gminy.

8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

11. Interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad.                        

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łososinie Dolnej

Bolesław Oleksy