Przejdź do stopki

XLVIII Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej

DATA I GODZINA
Piątek, 26 maja 2023
godz. 9:00  -  13:00
LOKALIZACJA
Sala widowiskowa CKiP

Treść

XLVIII Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej odbędzie się dnia 26 maja 2023 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad z XLVII Sesji Rady Gminy.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna przyjętej Uchwałą Nr 412/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2023 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2023 rok Nr 413/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.
6.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Łososinie Dolnej.
7.    Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łososinie Dolnej Pana Piotra Firleja.
8.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łososinie Dolnej.
9.    Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
10.    Interpelacje radnych.
11.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.    Zakończenie obrad.