Przejdź do stopki

XLIV Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej

DATA I GODZINA
Środa, 28 grudnia 2022
godz. 9:00  -  13:00

Treść

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna przyjętej uchwałą nr 309/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2022 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2022 rok Nr 308/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 r sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.