Przejdź do stopki

XLII Sesja Rady Gminy

DATA I GODZINA
Czwartek, 10 listopada 2022
godz. 9:00  -  13:00
LOKALIZACJA
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Sala widowiskowa

Treść

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad z XLI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta NowegoSącza na realizację zadania pn. „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2022 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2022 rok Nr 308/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna przyjętej Uchwałą Nr 309/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca i uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie GminyŁososina Dolna w charakterze Partnera do współpracy z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury” mającej na celu budowanie i umacnianie marki lokalnej „Miodny Szlak”.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.