Przejdź do stopki

Mamy dofinansowanie do budowy drogi z FDS!

    wyświetleń: 297
Mamy dofinansowanie do budowy drogi z FDS!

Treść

W sierpniu 2020 r. Wojewoda Małopolski ogłosił uzupełniający nabór wniosków na dofinansowanie zadań z programu FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

Gmina Łososina Dolna złożyła wniosek  na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową zatoki parkingowej w km 0+013,50 do km 0+134,65 na działce nr 113/24 obręb Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna.

W dniu 12.11.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, została zamieszczona lista zadań gminnych i powiatowych, która została zatwierdzona przez Premiera.

Również zadanie zgłoszone przez gminę Łososina Dolna uzyskało pozytywną rekomendację Premiera i zostało umieszczone na w/w liście, co oznacza, że na terenie naszej gminy zostanie wykonana kolejna inwestycja drogowa. Wartość dofinansowania to kwota: 326 474,00 zł., co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Warto podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Małopolsce, która otrzymuje pomoc finansową o tak dużym 80% wskaźniku dofinasowania. Będzie to już czwarta inwestycja drogowa na którą gmina Łososina Dolna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wybrania najkorzystniejszej oferty i wyłonienia wykonawcy.

Na Skróty