Przejdź do stopki

Kolejna droga wyremontowana!

    wyświetleń: 150
Kolejna droga wyremontowana!

Treść

W październiku 2020 r. gmina dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 292492 K  Łęki – koło Lasu na Cisowcu”. Długość wyremontowanego odcinka drogi to blisko 1km.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 498 068,22 zł brutto. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym, jakie gmina otrzymała w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota: 296 054,00 zł., co stanowiło 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Remont drogi polegał między innymi na: frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu robót ziemnych, stabilizacji, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumiczno–grysowych, remoncie odwodnienia, ułożeniu korytek ściekowych, wykonaniu poboczy drogi oraz  oznakowaniu pionowym i poziomym.

 

To już kolejna droga wyremontowana w naszej gminie. To cieszy, choć mam świadomość, że potrzeb wciąż jest bardzo dużo. Przy dobrej współpracy z mieszkańcami staramy się poprawiać istniejącą infrastrukturę drogową. Bez tej współpracy i otwartości mieszkańców takie inwestycje nie byłyby możliwe. Niestety bywa i tak, że brak zgód mieszkańców na poszerzenie drogi niweczy nasze plany. Co ważne, inwestycja ta była realizowana przy dużym udziale środków zewnętrznych, co pozwala nam zaoszczędzić nasze własne środki budżetowe – podkreśla Andrzej Romanek wójt gminy.

 

Pragniemy podziękować wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji, m.in. firmie Redrog z Iwkowej, która w profesjonalny sposób zrealizowała to zadanie. Należy również złożyć podziękowania właścicielom nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z drogą gminną, którzy swoją postawą i otwartością udowodnili, że zależy im na tej inwestycji i mocno wspierali jej realizację.

 

Mamy nadzieję,  że droga będzie służyć mieszkańcom przez długie lata!

 

Na Skróty