Przejdź do stopki

Duża inwestycja w naszej gminie zrealizowana!

    wyświetleń: 228
Duża inwestycja w naszej gminie zrealizowana!

Treść

W Sołectwie Żbikowice dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice – Szkoła, o długości blisko 500 m.b.

Prace obejmowały między innymi: przebudowę sieci energetycznej, sieci gazowej, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy wraz z jej stabilizacją, wykonanie górnej warstwy podbudowy wraz położeniem nawierzchni asfaltowej, wykonaniem zjazdów, budową chodnika i oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt inwestycji to 1.386.873,17 zł, w tym kwota dofinansowania w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych wyniosła 1.003.220,00 zł.

To bardzo duża i kosztowna inwestycja, ale dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych udało się ją zrealizować. Powstała nie tylko droga, ale i chodnik z oświetleniem, co poprawi i komfort i bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim dzieci. Przebudowana droga pięknie wpisuje się w otoczenie szkoły podstawowej i kościoła. Jak widać na zdjęciach wysiłek się opłacił. Wciąż mamy sporo do zrobienia, ale wierzę, że w następnych latach, korzystając ze wsparcia środków zewnętrznych, przebudujemy kolejne odcinki dróg gminnych” – podkreśla wójt Andrzej Romanek.

 

To nie jest łatwy rok, bowiem pandemia poważnie zburzyła procesy inwestycyjne. My jednak nie zwalniamy tempa i staramy się, pozyskując środki zewnętrzne, jak najwięcej budować w naszej gminie. Oby tak dalej” – dodaje Józef Szkarłat – Pełnomocnik Wójta ds. Kluczowych Inwestycji.

 

Na Skróty