Przejdź do stopki

Boom na drogi!

    wyświetleń: 250
Boom na drogi!

Treść

W dniu 14 października 2019 r. Gmina Łososina Dolna podpisała umowę z PRDM S.A. na realizację zadania drogowego. To kolejna inwestycja obejmująca remont drogi gminnej, tym razem drogi nr 292456 K  Witowice Górne – Sklep w miejscowości Witowice Górne.

Całkowita wartość inwestycji to kwota: 847 064,58 zł brutto. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym, jakie Gmina Łososina Dolna otrzymała w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 676 300,00 zł, co stanowi 79,99% wartości realizowanego zadania.

„Cieszę się że, Gmina Łososina Dolna realizuje inwestycję za inwestycją. To dobrze o nas świadczy. Ale trzeba mieć na uwadze fakt, iż takie tempo można utrzymać tylko wtedy, gdy udaje się pozyskiwać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. My robimy wszystko aby tak się stało, choć nie jest łatwo. Ważny jest również wkład własny, który musi być pokryty ze środków naszego gminnego budżetu, a te pochodzą z podatków i innych opłat mieszkańców. Jeżeli jednak chcemy rozwoju naszej Gminy, musimy mieć pieniądze na wkład własny” - mówi Wójt Andrzej Romanek.

Remont drogi polegał będzie, miedzy innymi na:

  • frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  • wykonaniu robót ziemnych dla wzmocnienia podłoża,
  • wykonaniu stabilizacji spoiwem hydraulicznym,
  • wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową,
  • remoncie odwodnienia drogowego m.in. wymianie przepustu, ułożeniu korytek ściekowych, montażu odwodnienia z odprowadzeniem wód do rowów,
  • wykonaniu poboczy drogi,
  • montażu oznakowania pionowego, barier drogowych oraz malowaniu oznakowania poziomego, krawędziowego.

Termin realizacji powyższych prac wyznaczony został na 29 listopada 2019 r. Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Łososina Dolna oraz innych użytkowników w/w drogi, że w związku z pracami remontowymi droga zostanie zamknięta dla ruchu od 21 października 2019 r. Uprzejmie prosimy kierowców o korzystanie z wyznaczonego objazdu drogę DK 75 oraz drogami powiatowymi: Witowice Dolne – Rożnów  i  Witowice Dolne – Tabaszowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Na Skróty