Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko

    wyświetleń: 819
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko

Treść

W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Łososina Dolna reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Andrzeja Romanka przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Koseckiej podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie udzielenia pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”.

Całkowita kwota zadania wynosi 3.202.749,07 zł. brutto, w tym 1.559.227,64 zł. pożyczki z WFOŚiGW umarzalnej do 40%.

Inwestycja polega na budowie 9,27 km sieci kanalizacyjnej wraz z 2 pompowniami ścieków oraz 4,45 km sieci wodociągowej.

Prace budowlane rozpoczęły się już w ubiegłym roku i potrwają do jesieni 2020 r.

Na Skróty