Przejdź do stopki

Zdecydowany sprzeciw samorządów w sprawie proponowanego przebiegu „Sądeczanki”

    wyświetleń: 291

Treść

Na zaproszenie Pana Marka Sowy - Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski w Nowym Sączu w ratuszu Urzędu Miasta Nowego Sącza odbyło się spotkanie na którym omawiano sprawę budowy „Sądeczanki”, jej ostatecznego przebiegu, zakończenia procedur administracyjnych.


W spotkaniu gminę Łososina Dolna reprezentowali: Adam Wolak – wójt gminy Łososina Dolna, Bolesław Oleksy - Przewodniczący Rady Gminy w Łososinie Dolnej. Samorządy sąsiednich gmin reprezentowali: Paweł Kmieć - Zastępca Burmistrza Czchowa, Jarosław Gurgul - Sekretarz Gminy Czchów/ członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, Adam Trepa – Radny Rady Miejskiej w Czchowie/ Sołtys Miejscowości Tymowa Leszek Ząbkowski – wójt gminy Gnojnik, Bartłomiej Durbas - wójt gminy Iwkowa.Przewodniczący zespołu poprosił przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie o przedstawienie aktualnego stanu prac nad dokumentami.

W odpowiedzi na przekazane informacje samorządowcy z gmin przez które przebiega ponad 70 % inwestycji (Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna) zgłosili zdecydowany sprzeciw wobec forsowanego przez GDDKiA w Krakowie wariantowi „C".Z ust zastępcy burmistrza, wójtów, radnego czy sekretarza padło szereg argumentów przemawiających za odstąpieniem od preferowanego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie rozwiązania. Zgłaszane uwagi dotyczyły  kwestii zabezpieczenia oczekiwań lokalnych społeczności ( zachowanie integralności miejscowości, bezpieczeństwo ujęcia wody) czy nierzetelnego zebrania materiałów przez inwestora,  które leżały u podstawy podejmowanych decyzji. Nie ma zgody na idące w setki (ok. 500 budynków) wyburzenia domostw czy przecinanie praktycznie na połowę niektórych miejscowości, (jak Tęgoborze czy Łososina Dolna).

Samorządowcy liczą na wsłuchanie się organów decyzyjnych w zgłaszaną argumentacje, podjęcie przez władze zdecydowanych działań aby zrezygnować z tak szkodliwego społecznie wariantu „C” nowej „sądeczanki”. Na spotkaniu przypominano, że już w 2019 roku wszystkie samorządy, od Nowego Sącza po Brzesko, przez których teren przebiegać ma nowa droga, wyraziły akceptacje dla proponowanego przez nich rozwiązania  (wariant „A”). Każdemu z samorządowców, mieszkańców sąsiadujących gmin zależy na wybudowaniu bezpiecznej, szybkiej drogi na południe kraju, ale musi się to odbyć z poszanowaniem praw mieszkańców, przy jak najmniejszej ingerencji w ich dzisiejsze życie. Nie można inwestycji realizowanej  na dziesiątki lat uzależniać tylko i wyłącznie od kosztów jej budowy, bez uwzględnienia społecznej akceptacji dla proponowanego przebiegu trasy.

fot. UM Nowy Sącz

Na Skróty