Przejdź do stopki

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

    wyświetleń: 143

Treść

1. Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j Dz.U.2023.2778 )

2. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300.

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy,

b) określenie linii komunikacyjnych: przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna:

  • Tęgoborze Stara Wieś – Rąbkowa – Znamirowice – Tabaszowa – Rąbkowa – Tęgoborze Stara Wieś (około 30 240 wzkm w ciągu roku),
  • Żbikowice centrum – Stańkowa kaplica – Żbikowice centrum (około 6 250 wzkm w ciągu roku).

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

02.01.2025 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

12 miesięcy  tj od 1 stycznia do 31 grudnia 2025.

7. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

 

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Wolak

Na Skróty