Przejdź do stopki

Nowy przetarg - „Budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych”.

    wyświetleń: 185
Nowy przetarg - „Budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych”.

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych”.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2024-06-10

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert: 2024-06-26

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania: IFS.271.36.2024.SA

Link do portalu e-Zamówienia:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359500

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Znak sprawy: IFS.271.36.2024.SA

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00359500

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 26.06.2024 godzina 9:00

Otwarcie ofert: 26.06.2024 godzina 9:30

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty