Przejdź do stopki

Ogłaszamy II turę naborów - tym razem bezpłatny kompostownik mogą odebrać osoby, które już posiadają kompostowniki

    wyświetleń: 447

Treść

Informujemy, że dzięki otrzymaniu dofinasowania z programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki Gmina Łososina Dolna ma możliwość rozdysponowania kompostowników nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców. Tym razem o kompostowniki mogą się starać mieszkańcy, którzy w dalszym ciągu nie posiadają kompostowników jak i Ci mieszkańcy, którzy w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi zgłosili posiadanie kompostownika.

 Zasady przyznawania kompostowników:

  • Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik o pojemności min. 720l.
  • Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika.
  • Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości, której będzie dotyczyć umowa.
  • Kompostowniki nie mogą być przekazane osobie posiadającej nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Więcej informacji znajduję się w  zał. 1 Regulamin

Zainteresowani właściciele budynków jednorodzinnych  proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu Gminy Łososina Dolna lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300.

 

Deklaracje można składać od dnia 10.06.2024 r., aż do końca czerwca.


Uzupełnić należy deklarację uczestnictwa oraz RODO, które stanowią załącznik nr 2. Dokumenty te dostępne są również w Urzędzie Gminy Łososina Dolna na dzienniku podawczym.

Po weryfikacji złożonych wniosków będziemy informować (telefonicznie) o dacie podpisania umowy i odbioru kompostownika.

Umowa użyczenia kompostownika będzie obowiązywała 5 lat, po tym czasie kompostownik przechodzi na własność użytkownika.

(obraz: Logo Województwa Małopolskiego)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łososina Dolna – Sekretariat pod nr tel: 18 444 80 02 lub 18 521 85 17.

 

Fot. Freepik, MUW.

Na Skróty

Pliki:

Regulamin.pdf 1034.68 KB
Umowa użyczenia.pdf 107.86 KB