Przejdź do stopki

Oferta pracy - Pracownik gospodarczy

    wyświetleń: 645
Oferta pracy - Pracownik gospodarczy

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 z dnia 06 czerwiec 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy

 

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1.      Wymagania niezbędne

a. wykształcenie zawodowe lub średnie,

b. prawo jazdy kat. B,

c. dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

d. brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowcy, umiejętność kierowania w sposób niezagrażający

bezpieczeństwu ruchu drogowego,

e. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych.

 

 

2.      Zakres obowiązków:

a. prace związane ze zbiórką odpadów komunalnych gromadzonych w workach w I, II, III i IV czwartek miesiąca oraz w każdy poniedziałek i piątek (w zależności od potrzeb),

b. wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu,

c. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

 

3.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-    umowa zlecenie,

-    miejsce pracy –  Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.- teren Gminy   Łososina Dolna,

-    praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami zakładu,

-    umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a.       Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o. o. na stanowisko: Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2024 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Salamon

Na Skróty