Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

    wyświetleń: 396
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (wykaz w linku poniżej)

  • przeznaczonych do oddania w najem lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej
  • przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkalnych

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 06.06.2024 r. do dnia 27.06.2024 r.

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do wynajmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 18-521-85-15

Na Skróty