Przejdź do stopki

Raport o stanie gminy za 2023 rok

    wyświetleń: 127
Raport o stanie gminy za 2023 rok

Treść

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Łososina Dolna za 2023 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami).

Raport o stanie Gminy Wójt przedstawił do dnia 31 maja Radzie Gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem za 2023 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej w dniu 28 czerwca 2024 roku (t. j. piątek), która rozpocznie się o godz. 800 w Budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

W debacie nad raportem o stanie Gminy oprócz Radnych mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2024 r. (t. j. czwartek) do godziny 15.00 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Wójt Gminy

Adam Wolak

Na Skróty