Przejdź do stopki

Nowo wybrany wójt Adam Wolak i Radni Gminy Łososina Dolna złożyli ślubowanie

    wyświetleń: 834
Nowo wybrany wójt Adam Wolak i Radni Gminy Łososina Dolna złożyli ślubowanie

Treść

7 maja 2024r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej IX kadencji 2024-2029. Sesję poprzedziła Msza Święta odprawiona o Boże Błogosławieństwo dla Pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i Wójta Gminy w nowej kadencji, którą celebrował Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej ks. dr Piotr Drewniak.

Uroczystej sesji, która odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna  przewodniczył Pan Bolesław Oleksy.

Radni Rady Gminy odebrali gratulacje od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, a zarazem Sekretarz Gminy Pani Kazimiery Sromek, następnie złożyli ślubowanie i objęli mandat Radnego w Łososinie Dolnej w kadencji 2024-2029. Są to:

 • Bolesław Oleksy - Radny - Łososina Dolna,
 • Marian Pajor - Radny - Łososina Dolna,
 • Edyta Połomska - Radna – Bilsko,
 • Stanisław Stosur - Radny – Bilsko,
 • Michał Burnagiel - Radny – Tęgoborze,
 • Bożena Baran - Radna – Tęgoborze,
 • Halina Wolińska - Radna - Białawoda, Zawadka,
 • Łukasz Popiela - Radny – Świdnik,
 • Marek Kmiecik - Radny - Łyczanka, Skrzętla, Rojówka,
 • Sławomir Lebda - Radny - Witowice Górne,
 • Sebastian Ptak - Radny - Witowice Dolne,
 • Łukasz Świątkowski - Radny - Łęki, Michalczowa,
 • Andrzej Oleksy - Radny - Żbikowice, Stańkowa, Wronowice,
 • Jacek Turek - Radny - Tabaszowa, Znamirowice,
 • Andrzej Grabczyk - Radny – Rąbkowa.

Następnie Ślubowanie wobec Rady Gminy złożył Wójt Gminy Pan Adam Wolak powtarzając słowa  Roty: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. "Tak mi dopomóż Bóg." Odebrał zaświadczenie oraz gratulacje od Pani Kazimiery Sromek.

Wójt Gminy Pan Adam Wolak w swoim pierwszym przemówieniu przede wszystkim podziękował wszystkim za zaufanie, którym został obdarzony, złożył gratulacje nowo wybranym radnym, licząc na dobrą współpracę zarówno z nimi, jak również z wszystkimi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy.

Wójt Pan Adam Wolak ma 50 lat, mieszka w Znamirowicach z żoną Haliną, ma trójkę dorosłych dzieci: Bartłomieja, Aleksandrę i Karolinę. Jest osobą z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Ukończył studia wyższe w Akademii Rolniczej w Krakowie, ze specjalizacją kształtowanie i ochrona środowiska, oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu na kierunku administracja samorządowa i rozwój regionalny, jest także absolwentem studium pedagogicznego.  Przez te wszystkie lata pełnił różne funkcje w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, zdobywając wszechstronne doświadczenie od referenta do kierownika referatu. W latach 2002-2006 był radnym Rady Gminy, natomiast w latach 2011-2018 pełnił funkcję zastępcy Wójta Gminy.

Od ponad 30 lat realizuje się również jako strażak ochotnik w OSP Tabaszowa, czynnie uczestnicząc w akcjach ratowniczych podejmowanych przez jednostkę. Znając problemy Gminy zarówno jako pracownik czy radny, a w chwili obecnej już jako wójt chce kontynuować pracę na rzecz  rozwoju naszej Małej Ojczyzny Gminy Łososina Dolna. Zawsze jest gotów do wysłuchania i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi mieszkańcy się zwracają.


W sesji uczestniczyli goście m.in.: Radni Rady Powiatu Nowosądeckiego Pani Aneta Kościelniak oraz Pan Marek Pławiak, Pani Monika Sowa – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy, Pan Paweł Salamon - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pan Karol Cabała – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej Pan Krzysztof Witek oraz Pan Krzysztof Koszałka, Pan Roman Załubski, Sołtyski i Sołtysi.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Bolesław Oleksy ze zwycięskiego KWW  „Adama Wolaka Razem dla Rozwoju Gminy”. Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrano zaś Panią Bożenę Baran, również z KWW „Adama Wolaka Razem dla Rozwoju Gminy”.

Wszystkim nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz realizacji planów w nowej kadencji.

Na Skróty