Przejdź do stopki

Zarząd Stowarzyszenia „Wrota Karpat" zaprasza

    wyświetleń: 71
Zarząd Stowarzyszenia „Wrota Karpat

Treść

Zarząd Stowarzyszenia „Wrota Karpat" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat", które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. tj. środa o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Brzeska, ul. B. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 • Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 • Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.
 • Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r.
 • a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • b) zgłoszenie kandydatur,
 • c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
 • d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 • Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.
 • a) zgłoszenie kandydatur,
 • b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
 • c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.
 • Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.
 • Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.
 • Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.

Na Skróty