Przejdź do stopki

Ferie zimowe 2024 z dofinansowaniem

    wyświetleń: 234

Treść

Ferie zimowe dla dzieci rolników z dofinansowaniem

Kto może skorzystać z dofinansowania na zimowisko dla dzieci rolników 2024.

Z siedmiodniowego zimowiska, dofinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników mogą skorzystać wyłącznie dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2019 r.

Drugim obowiązkowym warunkiem jest to, aby przynajmniej jedno z rodziców (lub prawnych opiekunów) było ubezpieczone w pełnym zakresie lub uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bowiem konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z KRUS.

Ferie zimowe 2024 dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Podsumowując, z dofinansowanego wyjazdu zimowego w 2024 r. będą mogły skorzystać wyłącznie:

  • dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego,
  • dzieci urodzone w terminie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rekrutacje w tym zakresie prowadzi 49 organizacji w całej Polsce, którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku".

Link do wykazu organizacji:

Szczegółowe informacje oraz warunki zgłoszenia udzielane będą przez wybraną organizację.

 

Na Skróty