Przejdź do stopki

Remont i wyposażenie pomieszczenia LKS „Łosoś” zakończony

    wyświetleń: 167
Remont i wyposażenie pomieszczenia LKS „Łosoś” zakończony

Treść

W ramach ogłoszonego konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego, gmina Łososina Dolna pozyskała środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 29 812,00 zł. Wsparciem objęta została społeczność sołectwa Bilsko, a pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczenia Ludowego Klubu Sportowego „Łosoś” pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

Głównym celem konkursu było dofinansowanie świetlic wiejskich, które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gmin, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono komplet krzeseł, stołów i nagłośnienia jak również zabudowaną szafkę RTV, szafę do zabudowy, stół do tenisa stołowego, telewizor wraz z uchwytem, projektor oraz ekran do projektora.

Całkowita wartość zadania wyniosła 42 588,65 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków finansowych województwa małopolskiego w kwocie 29 812,00 zł w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

-„To dobra wiadomość dla mieszkańców Bilska, ale i dla piłkarzy, którzy korzystają z tych pomieszczeń. Jest estetycznie i komfortowo. Dziękuję tym, którzy włożyli własny wkład w prace remontowe oraz sami podjęli się podniesienia standardu pomieszczenia. Dzięki środkom zewnętrznym udało się dobrze je doposażyć, po to aby służyło mieszkańcom sołectwa Bilsko” – podkreśla Andrzej Romanek wójt gminy

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Na Skróty

Zdjęcia: