Przejdź do stopki

Remont drogi w miejscowości Białawoda zakończony

    wyświetleń: 115

Treść

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą Łososina Dolna a wykonawcą tj. ZIBUD Sp. z o.o., w październiku 2023 roku została oddana do użytku inwestycja drogowa pn.: "Remont drogi gminnej nr 292443 K Białawoda – Kawiory w km od 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda, Gmina Łososina Dolna".

Na tę drogę otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 259 814,00 zł.

Zakres planowanych prac obejmował między innymi roboty rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie jezdni z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizację istniejącego gruntu, remont poboczy, poprawę odwodnienia korpusu drogi poprzez wymianę uszkodzonych przepustów i korytek betonowych, jak również umocnienie skarp rowów przy przepustach.

Wartość zadania opiewała na kwotę: 568 936,94 zł, w tym:

  • dofinansowanie: 259 814,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
  • budżet gminy: 309 122,94 zł.

- „To już kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w naszej gminie w tym roku. Cieszę się bardzo, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, tak wiele dróg udało się zmodernizować. Tym razem, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, został wyremontowany spory odcinek drogi gminnej w miejscowości Białawoda. Będzie i bezpiecznie i komfortowo. Mimo, iż bardzo dużo dróg w naszej gminie już udało się zmodernizować, to wciąż są jeszcze drogi, które wymagają remontu czy przebudowy. Działamy konsekwentnie i wierzę w to, że w kolejnych latach te drogi zostaną zmodernizowane"– mówi Andrzej Romanek, gospodarz gminy.

W galerii przedstawiamy zdjęcia zakończonej inwestycji.

Na Skróty