Przejdź do stopki

Nowy Przetarg: „Przebudowa drogi gminnej nr 252908K Łososina Dolna – Sadowa w km 0+007,00 – 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

    wyświetleń: 113
Nowy Przetarg: „Przebudowa drogi gminnej nr 252908K Łososina Dolna – Sadowa w km 0+007,00 – 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Przebudowa drogi gminnej nr 252908K Łososina Dolna – Sadowa w km 0+007,00 – 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-11-03

Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane

Tryb zamówienia:tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2023-11-20

Procedura unijna (powyżej progów):Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.48.2023.SA

Link do miniPortalu:

Numer ogłoszenia:2023/BZP 00476079

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf


Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


„Przebudowa drogi gminnej nr 252908K Łososina Dolna – Sadowa w km 0+007,00 – 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

Znak sprawy: IFS.271.48.2023.SA
 
Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00476079
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert:20.11.2023 godzina 9:00
Otwarcie ofert:  20.11.2023 godzina 9:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na Skróty