Przejdź do stopki

Kolejne pieniądze dla naszej gminy, tym razem na budowę chodnika

    wyświetleń: 139
Kolejne pieniądze dla naszej gminy, tym razem na budowę chodnika

Treść

Prezes Rady Ministrów w dniu 21 września 2023 r. zatwierdził listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających między innymi na budowie chodników w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na w/w liście znajduje się zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna – Sadowa  w km  od 0+007,00 do km 0+244,00 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.

Wartość dofinansowania wynosi: 317 251,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

-„Cieszę się z kolejnych środków zewnętrznych które spłyną do naszej gminy, tym razem na budowę odcinka chodnika wzdłuż lotniska przy drodze Łososina Dolna - Sadowa do skrzyżowania z drogą powiatową Łososina Dolna – Ujanowice. Będzie i ładnie i bezpiecznie. W najbliższym czasie ogłosimy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji tegoż przedsięwzięcia, które planowane jest na przełomie 2023-2024 roku” – mówi wójt gminy Andrzej Romanek.

Na Skróty