Przejdź do stopki

Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi

    wyświetleń: 41
Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi

Treść

Ogłoszenie

Wójta Gminy Łososina Dolna o konsultacjach projektu programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

Wójt Gminy  Łososina Dolna
 z a p r a s z a

wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Łososina Dolna do udziału w konsultacjach

rocznego projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Opinie do projektu Programu można nadsyłać do 26 października 2023 r. pocztą elektroniczną: ug@lososina.pl lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

33-314  Łososina Dolna 300 
z dopiskiem: konsultacje Programu współpracy

 

(decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej).

 

Po tym terminie opinie nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu: 18  444-80-02 w. 525.

 

 

Projekt Programu Współpracy - w załączniku

 

Na Skróty