Przejdź do stopki

Witowice Dolne i Znamirowice - informacje o planowanych pomiarach poziomów pól elektro-magnetycznych

    wyświetleń: 98
Witowice Dolne i Znamirowice - informacje o planowanych pomiarach poziomów pól elektro-magnetycznych

Treść

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

ADRES instalacji radiokomunikacyjnej:

 • NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej): 26148
 • Miejscowość: Witowice Dolne
 • Powiat: Nowosądecki
 • Województwo: Małopolskie
 • Planowana data PEM od – do: 2023-10-09 - 2023-10-13

 • NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej): 26188
 • Miejscowość: Znamirowice
 • Powiat: Nowosądecki
 • Województwo: Małopolskie
 • Planowana data PEM od – do: 2023-10-09 - 2023-10-13

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem : https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

Publikowane są tam informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!: , a także adres do kontaktu:  laboratorium@networks.pl

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

fot.: https://www.networks.pl

Na Skróty