Przejdź do stopki

W jesieni nie zwalniamy tempa inwestycyjnego

    wyświetleń: 112
W jesieni nie zwalniamy tempa inwestycyjnego

Treść

We wrześniu podpisana została kolejna umowa na realizację robót drogowych. Tym razem wykonane zostanie zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 292443 K Białawoda – Kawiory w km od 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda, Gmina Łososina Dolna".

Na tę drogę otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 259 814,00 zł.

Zakres planowanych prac obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizacji istniejącego gruntu, remont poboczy drogi, poprawę odwodnienia korpusu drogi poprzez wymianę uszkodzonych przepustów i korytek betonowych jak również umocnienie skarp rowu przy przepustach.

Wartość zadania opiewa na kwotę: 568 936,94 zł.

  • Dofinansowanie: 259 814,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
  • Budżet Gminy: 309 122,94 zł

-"Bardzo mnie cieszy, że kolejna droga w naszej gminie zyska nową nawierzchnię, tym bardziej, że remonty, czy przebudowy  dróg to jeden z naszych priorytetów " - mówi Andrzej Romanek, wójt gminy. - "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pomaga rozwijać naszą gminę przede wszystkim modernizować kolejne odcinki zniszczonych szlaków komunikacyjnych. To ważna inwestycja, w szczególności dla mieszkańców tej części gminy, tym bardziej, że droga ta została uszkadzana na skutek ulewnych deszczy dwa lata temu. Po zakończeniu prac zdecydowanie poprawi się komfort, ale i bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców”- podkreśla wójt.

Prosimy kierujących pojazdami i pieszych o zachowanie ostrożności w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac.

Na Skróty