Przejdź do stopki

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

    wyświetleń: 161
Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Treść

Ogłoszenie nr 12/2023 o wolnym stanowisku pracy pomocniczym Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni ankieterów - praca na pełny etat.

Miejsce pracy:

 • PRACA W TERENIE na obszarze powiatu limanowskiego bądź nowosądeckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego;
 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • predyspozycji do pracy ankieterskiej;
 • ętności nawiązywania kontaktów;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • dyspozycyjności i mobilności;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 • rzetelności i terminowości.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie zasadnicze:  nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy;
 • bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny własnoręcznym podpisem),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter - brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydatnie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Termin składania dokumentów: do 27.09.2023 r.

Więcej szczegółowych informacji w załączniku poniżej.

Na Skróty

Pliki: